Manuscript van derde “Protector” roman overhandigd aan uitgever

Pieter heeft kortgeleden de laatste hand gelegd aan het Engelse manuscript van de derde en laatste roman van de ‘Beschermer’-trilogie. Redactie en een laatste grondige lezing vergden de nodige weken. Pieter werd onlangs geciteerd als hebbende gezegd dat het schrijven van een boek, van welke aard dan ook, voor vijftig procent inventief en boeiend is, en voor de overige vijftig procent vooral veel werk.

De uitgever heeft nog geen planning voor de productie afgegeven, maar uitgaande van de tijd die nodig was voor de productie van Pieters vorige boeken, zou het eind oktober 2021 beschikbaar moeten zijn. De beslissing om het in het Nederlands te laten vertalen is genomen. Aankoopinformatie (een link om het boek rechtstreeks bij de uitgever te bestellen) is elders op deze site te vinden.