The Removal of the President

Inspiratie

(notitie van Pieter)

De inspiratie voor het verhaal dat zich in The Removal of the President ontvouwt, kwam voort uit de vraag wat een machtige groep mensen zou doen die ervan overtuigd zijn dat de president van de VS zich op een pad begeeft dat leidt naar een nieuwe Koude Oorlog. Deze vraag kwam op toen president Trump maatregelen nam die leidden tot de bestorming van het Capitool. Ik besloot het thema om de president uit zijn ambt te zetten verder uit te werken in de vorm van een derde roman met Sam Stanton als held (in The Experiment en Crash and Burn). De geschetste gebeurtenissen vinden plaats vijfentwintig jaar nadat Sam en Leona een zoon hebben gekregen (in het laatste hoofdstuk van het tweede boek) die ze Sam-Junior noemen. Hij neemt nu de leiding in wat zich afspeelt. Hij is opgeleid om in de voetsporen van zijn vader te treden. Zijn eerste taak is het bevrijden van Jocelyn, de dochter van de president, die in het Witte Huis is opgesloten zonder enige mogelijkheid om met de buitenwereld te communiceren, nadat ze de slinkse methode van haar vader had ontdekt om de steun van het Congres te bewerkstelligen voor zijn snode plannen. Tijdens hun ontsnapping uit het Witte Huis worden Junior en Jocelyn verliefd. Vervolgens besluit de familie Stanton de Washington Post in te lichten over de feiten waaraan de president schuldig is, in de hoop dat de publiciteit over zijn ongeoorloofde daden zal leiden tot zijn ‘impeachment’ en daaropvolgend de afzetting uit zijn ambt. Ik besloot dat de president zou proberen te verdoezelen waartoe hij opdracht had gegeven bij het verkrijgen van voldoende stemmen in het Congres. Dit doet hij door de directeur van de CIA een groep van speciale agenten te laten vormen. Ze vermoorden de onderzoeksjournalist van de Washington Post die Junior en Jocelyn bereid hadden gevonden de zaak te onderzoeken. De voortdurende bemoeienis van de familie Stanton met de Washington Post leidt uiteindelijk tot de impeachment van de president en de vicepresident door het Huis van Afgevaardigden, maar het daaropvolgende proces in de Senaat, bedoeld om hem uit zijn ambt te zetten, leidt niet tot de vereiste tweederdemeerderheid. Ondertussen heeft Jocelyn Junior verlaten, nu ze is gaan denken dat hij een vigilante is nadat ze hem drie van hun aanvallers heeft zien doden…

Aankoopinformatie

Voor dit boek wordt nog een passende uitgever gezocht