De wetenschap van het zeilen, deel 5, beschikbaar in druk

Deel 5 van The Science of Sailing, getiteld Sailing Fundamentals, Foils and Foil Sections, Hull Forms, and Australia II, is nu verkrijgbaar in druk. Het completeert de serie boeken over zeilen die ik in 2013 begon te schrijven. In vergelijking met mijn oorspronkelijke plan is het compendium van lift- en weerstandsgegevens voor zeilen, rompen, kielen en roeren niet opgenomen. Dergelijke gegevens heb ik gedurende mijn carrière in de scheepsarchitectuur verzameld, en ik was van plan om er orde in te scheppen voor deel 6. Andere onderwerpen die niet onder de loep zijn genomen betreffen aspecten van dwars-, langs- en richtingsstabiliteit. De krachten en momenten die daarvoor nodig zijn zijn wel beschreven (in hoofdstuk 11 en 12). Hoofdstuk 13 over vleugels en profielen is compleet, inclusief de resultaten van meervoudige regressieanalyse van de lift- en weerstandseigenschappen van NACA-profielen. Met de resultaten hiervan kan de liftcurve voor een willekeurig profiel worden berekend.

Hoofdstuk 14 behandelt de effecten van eindige spanwijdte. Aan de hand hiervan kunnen de lift en weerstand van vleugels en foils, zoals kielen en roeren, worden bepaald. De eigenschappen van verschillende rompvormen worden beschreven in Hoofdstuk 15. Rompen met voor- en achteroverhangen, zoals die van jachten van de Internationale Meterklasse, heb ik weggelaten. Het hoofdstuk geeft desalniettemin informatie die nuttig zal zijn voor scheepsarchitecten, inclusief degenen die betrokken zijn bij het ontwerpen van gemotoriseerde vaartuigen.

Hoofdstuk 16 is nu volledig gewijd aan het Australia II-project. Ik was oorspronkelijk van plan om een beschrijving toe te voegen van andere America’s Cup projecten waar ik bij betrokken was, voor zover die projecten een innovatie of een andere interessante ontwikkeling opleverden, maar ik moest gewoon ergens een grens trekken.

Ik ben niet toegekomen aan het materiaal dat ik wilde behandelen over VPP-modellering, CFD en het testen van modellen in de sleeptank. Ik was oorspronkelijk van plan om mijn paper over dat onderwerp, getiteld Predicting the Speed of Sailing Yachts, gepubliceerd in het jaarboek van de Society of Naval Architects and Marine Engineers, Vol. 101, 1993, bij te werken. De inhoud van dat paper blijft echter van waarde, zodat het weglaten ervan, hoe onvermijdelijk ook, niet onoverkomelijk is. Mijn paper over dat onderwerp is te vinden op www.vanoossanenacademy.nl.

Ik wil tot slot allen bedanken die deel 1, 2, 3 en 4 hebben gekocht. Naast studenten en docenten scheepsarchitectuur en jachtontwerp, zijn de boeken besteld door zeilers en anderen van over de gehele wereld. Tot nu toe zijn er bijna tweeduizend exemplaren verkocht – een aantal dat ik niet had kunnen geloven toen ik aan dit project begon.